Wszystkiego Najlepszego Drogie Panie!!!

Dziś 8 marca, Dzień Kobiet.

Wszystkim Paniom w tym dniu składamy najserdeczniejsze życzenia :)

Pamiętamy, jak ważną rolę odgrywacie w naszej Promykowej rodzinie

i dziś z całego serca chcielibyśmy podziękować oraz życzyć samych wspaniałości :)

„Zero mycia, zero prania,
zero szycia, gotowania.
Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,
tysiąc kwiatów na śniadanie.
A od jutra do roboty,
resztę dnia świętują chłopy :) ” 

Wszystkiego Najlepszego 

Brzydsza część Promyka Nowa Sucha

Zebranie sprawozdawcze

Zarząd KS Promyk Nowa Sucha zaprasza na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się 22 lutego 2019 roku o godzinie 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Suchej. W przypadku nie uzyskania kworum drugi termin zebrania wyznaczono na 22 lutego 2019 roku na godzinę 18:30.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Zebrania
 3. Powołanie Prezydium Zebrania
 4. Przyjęcie porządku i regulaminu Zebrania
 5. Wybór Komisji Mandatowej
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Sprawozdanie z działalności KS Promyk za rok 2018
 8. Sprawozdanie finansowe KS Promyk za rok 2018
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
 11. Głosowanie w sprawie zmian w statucie KS Promyk
 12. Kalendarz Imprez Sportowo-Turystycznych na rok 2019
 13. Sprawy różne
 14. Zakończenie zebrania

Wesołych Świąt!

Ze szczerego serca w ten piękny czas,
gdy gwiazdka świeci dla wszystkich nas,
życzymy miłości, bez trosk i złości,
a w Nowym 2019 Roku
marzeń spełnienia i pomyślności.

Wszystkiego najlepszego
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

życzy KS Promyk Nowa Sucha

Zmiana czasu z letniego na zimowy

Przypominamy, iż z soboty na niedzielę następuje zmiana czasu z letniego na zimowy. Wskazówki na zegarku przesuwamy z 3:00 na 2:00. Prosimy tę zmianę uwzględnić wybierając się na niedzielne mecze naszych drużyn. Tym bardziej, że czekają nas trzy pojedynki. Z pewnością nie zabraknie walki :)

Wywalczmy tablice dla PROMYKA!!!

W dniach 9-30 września będzie można głosować w „Budżecie Obywatelskim Powiatu Sochaczewskiego”.

Tak się złożyło, że również Promyk Nowa Sucha będzie miał w tym roku szanse na skorzystanie z tychże środków!!!

Konkretnie mowa tutaj o „Elektronicznej tablicy wyników”. Projekt został złożony i… przyjęty.

TERAZ WSZYSTKO W NASZYCH RĘKACH!!! Zachęcamy wszystkich do głosowania, im nas więcej tym większa szansa na sukces.

O tym jak i gdzie można oddawać głosy, znajdziecie pod linkiem:

http://www.powiatsochaczew.pl/home/www/529?title=Budzet-Obywatelski&filterId=1&tabId=1&pid=529&sochaczew

Bardzo prosimy wszystkich o wsparcie!!! Namawiajcie, rodziców, znajomych, dziadków itd. :) KAŻDY głos się liczy.

„4” POZYCJA na Karcie Zgłoszeń :)

Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.