Władze Klubu

Władzami Klubu są:

  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata (obecnie 2016-2020). Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

Zarząd KS Promyk Nowa Sucha:

Prezes – Jerzy Gasiński
I Wiceprezes – Sławomir Kuczek
II Wiceprezes – Tomasz Jurczak
Skarbnik – Robert Gajda
Sekretarz – Karol Drązikowski
Członek Zarządu – Marcin Jaworski
Członek Zarządu – Rafał Muras
Członek Zarządu – Sławomir Księżak
Członek Zarządu – Paweł Nowicki

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janusz Drązikowski
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Andrzej Kałęcki
Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Adam Kaźmierczak

 

Statut KS Promyk Nowa Sucha

Zostaw komentarz